Deň: 5. marca 2013

Milarepa – Pieseň o Mahámudre

Ponorený do vlastnej tváre Mahámudryoprostený úsilia, nerozptýlenýodovzdane a s čírosťou spočívaj v prázdnote.Blažený spočívaj v stave prítomnosti uprostred javov bez mena,blažený spočívaj v dokonalom pokoji.S rovnocennosťou prijímaj rozmanitosť javov.Tvo...

Read More

Milarepa – Ako sa vyhnúť utrpeniu

Tri okovy pripútanosti jogína sú deti, manželstvo a sláva.Jogín uskutočňujúci Dharmu by sa z nich mal vymaniť. Mamona, pôžitky a dobrá povesťsú tri úskalia pre jogína.Uskutočňujúci Dharmu by sa ich mal zriecť. Príbuzní, mecenáši a žiacisú tri jogínov...

Read More

Milarepa – Pieseň o nepripútanosti k tým a tamtým

Napriek meniacim sa javom, ktoré vyvstávajú neustále zostávaj nepripútaný ako hrajúce sa dieťa. I keď sa objavujú zdanlivé radosti, starosti, priatelia i nepriatelia,oslobodzujú sa všetky myšlienky samé ako vlny v mori. Akéže je to bohatstvo myšlieno...

Read More

Tonglen meditácia – prijímanie a dávanie

Mnohí z nás sa ocitli v situácii, keď naša blízka osoba, priateľ či známy prechádzali obdobím krízy - mali vážne zdravotné problémy, zažili smrť blízkej osoby, rozvádzali sa a pod. Určite sme sa snažili ich podporiť a stáli sme pri nich. Ale aj tak sme vn...

Read More

Srdce bdelosti – návod k meditácii Šamatha

Preložené z angličtiny, Khenpo Karthar Rinpoche, The Heart of Mindfulness - Guide to Shamata Meditation, KTD pozn.: preložená je zatiaľ iba prvá časť - budovanie meditačnej pozície Človek ako ľudská bytosť je vo svojej podstate bohatá a plná neobmedzených...

Read More

Modlitba (meditácia) pred jedlom

Ponúknutie - obeta jedla   TÖN PA LA ME SANG GJE RIN PO ČHE Najvyššiemu učiteľovi, vzácnemu Budhovi,   KJOP PA LA ME DAM ČÖ RIN PO ČHE najvyššiemu ochrancovi, vzácnej Dharme,   DREN PA LA ME GEN DÜN RIN PO Č...

Read More

Lodžong – budhistický tréning mysle v siedmich bodoch

Prvý bod: Prípravné cvičenia1. Začni s tréningom prípravných cvičení. Druhý bod: Samotná prax2. Považuj všetky javy za sen.3. Skúmaj podstatu nenarodeného vedomia.4. Dokonca aj protilátka sa sama rozpustí.5. Spočívaj v prirodzenosti prazákladu, esencie.6....

Read More

Asanga a Maitréia

Asanga, jeden z najslávnejších budhistických svätcov, žil vo štvrtom storočí. Odišiel do samoty v horách, aby tam sústredil svoju meditáciu na zjavenie Budhu Maitréju vo vrúcnej nádeji, že dostane požehnanie a stane sa jeho žiakom. Šesť rokov meditoval As...

Read More