Deň: 6. marca 2013

Línia Karma Kagjü

17. Karmapa Ogjen Trinlej Dordže Strom útočiska línie Karma Kagjü   Vadžradhára Tilopa (988-1069)Náropa (1016-1100)Marpa Locava (1012-1097)Džecun Milarepa (1052-1135)Gampopa (1079-1153)Prvý Karmapa, Düsum Khjenpa (1110-1193)Drogö...

Read More