Deň: 18. apríla 2016

Tulku Damčhö – životopis

Pred čínskou inváziou do Tibetu bolo v kláštore Taši Čhöling Thrangu mnoho veľkých, svätých bytostí s vlastnosťami učenosti, vznešenosti a dovŕšenia. Z nich bol jeden mimoriadny. Bol to Láma Cokňi. Jeho vrodená duchovnosť bola zjavná už od detstva. S ...

Read More