Archív učení

Archív učení

Ringu Tulku Rinpočhe – Prázdnota a vzájomná závislosť 1/2

Ringu Tulku Rinpočhe – Prázdnota a vzájomná závislosť 2/2

Riwo Sangčho (Sang)

Všeobecné učenie o torme a samotné učenie o praxi Sang

Sur – prax obetovania vône

Učenie o samotnej praxi