Archív učení

Archív učení

Riwo Sangčho (Sang)

Všeobecné učenie o torme a samotné učenie o praxi Sang

Sur – prax obetovania vône

Učenie o samotnej praxi