Línia Karma Kagjü

Línia Karma Kagjü

17. Karmapa Ogjen Trinlej Dordže

Strom útočiska línie Karma Kagjü

17. Karmapa Ogjen Trinlej Dordže Strom línie Karma Kagjü

 

Vadžradhára
Tilopa (988-1069)
Náropa (1016-1100)
Marpa Locava (1012-1097)
Džecun Milarepa (1052-1135)
Gampopa (1079-1153)
Prvý Karmapa, Düsum Khjenpa (1110-1193)
Drogön Rečen (1148-1218)
Pomdrakpa (1170-1249)
Druhý Karmapa, Karma Pakši (1203-1283)
Drubtob Urgjenpa (1230-1300)
Tretí Karmapa, Rangdžung Dordže (1284-1339)
Gjalva Džungtönpa (1296-1376)
Štvrtý Karmapa, Rolpe Dordže (1340-1383)
Druhý Šamarpa, Kačö Vangpo (1350-1405)
Piaty Karmapa, Dežin Šegpa (1384-1415)
Rinčen Zangpo (Ratnabhadra) (c. 1400)
Šiesty Karmapa, Thongva Donden (1416-1453)
Bengar Džampal Zangpo Paldžor Döndrup (1427-1489)
Siedmy Karmapa, Čodrag Gjamco (1454-1506)
Sangje Ňenpa, Taši Paldžor (1457-1525)
Ôsmy Karmapa, Mikjo Dordže (1507-1554)
Piaty Šamarpa, Könčog Jenlag (1526-1583)
Deviaty Karmapa, Vangčuk Dordže (1555-1603)
Šiesty Šamarpa, Čökji Vangčuk (1584-1629)
Desiaty Karmapa, Čöjing Dordže (1604-1674)
Siedmy Šamarpa, Ješe Ňingpo (1631-1694)
Jedenásty Karmapa, Ješe Dordže (1676-1702)
Ôsmy Šamarpa, Čökji Döndrub (1694-1735)
Dvanásty Karmapa, Džangčub Dordže (1703-1732)
Ôsmy Situpa, Čökji Džungne (1700-1774)
Trinásty Karmapa, Dudul Dordže (1733-1797)
Desiaty Šamarpa, Čödrub Gjamco (1742-1792)
Deviaty Situpa, Pema Ňinče Wangpo (1774-1853)
Štrnásty Karmapa, Thegčog Dordže (1798-1868)
Prvý Džamgön Kongtrül, Lodrö Thaye (1813-1899)
Pätnásty Karmapa, Khakhjab Dordže (1871-1922)
Jedenásty Situpa, Pema Vangčuk (1886-1952)
Druhý Džamgön Kongtrül, Palden Khjence Öser (1902-1952)
Tretí Džamgön Kongtrül, Karma Lodrö Čokyi Senge (1954-1992)
Šesnásty Karmapa, Rangdžung Rigpe Dordže (1924-1981)
Dvanásty Situpa, Pema Dhoňö Ňinče (1954-)
Sedemnásty Karmapa, Ogjen Trinlej Dordže (1985-)