Milarepa – Ako sa vyhnúť utrpeniu

Milarepa – Ako sa vyhnúť utrpeniu

Tri okovy pripútanosti jogína sú 
deti, manželstvo a sláva.
Jogín uskutočňujúci Dharmu by sa z nich mal vymaniť.

Mamona, pôžitky a dobrá povesť
sú tri úskalia pre jogína.
Uskutočňujúci Dharmu by sa ich mal zriecť.

Príbuzní, mecenáši a žiaci
sú tri jogínove prekážky. 
Uskutočňujúci Dharmu by na ne mal zabudnúť.

Víno, únava a ospalosť 
Sú tromi zlodejmi jogína.
Praktizujúci Dharmu by sa im mal vyhnúť.

Debaty, vtipkovanie a zábava
sú tri jogínove rozptýlenia.
Praktizujúci Dharmu by sa ich mal zbaviť.

Tromi útočiskami jogína sú
učiteľ, pokyny a usilovnosť.
Praktizujúci Dharmu by sa mal na ne vždy spoliehať.

Samota, zásluhy a správni spoločníci
sú tri palice jogína.
Praktizujúci Dharmu by sa mal vždy opierať o ne.

Sústredenosť, stav bez myšlienok a blaženosť
sú traja dobrí priatelia jogína.
Uskutočňujúci Dharmu by sa mal vždy s nimi družiť.

Uvoľnenosť, spontánnosť a prirodzenosť
sú tri vlastnosti jogína.
Uskutočňujúci Dharmu by si ich mal vždy udržať.

Stav bez túžob, bez nenávisti a prejavovanie 
nadprirodzených schopností 
sú tri znaky jogínovho úspechu.
Uskutočňujúci Dharmu by ich mal iste docieliť.