Milarepa – Pieseň o Mahámudre

Milarepa – Pieseň o Mahámudre

Ponorený do vlastnej tváre Mahámudry
oprostený úsilia, nerozptýlený
odovzdane a s čírosťou spočívaj v prázdnote.
Blažený spočívaj v stave prítomnosti uprostred javov bez mena,
blažený spočívaj v dokonalom pokoji.
S rovnocennosťou prijímaj rozmanitosť javov.
Tvoja istota v nekonečných možnostiach. 
Bez námahy a bezprostredný v tejto spočinutej mysli 
neustále rozdávaj svoju žiaru.
Druhým na úžitok slúži myseľ, 
preniknutá jasným svetlom vlastnej podstaty,
neusilujúca o výsledok.
Nedúfa ani sa neobáva, tým hreje tvoje srdce.
Prameň radosti v nelipnutí na dvojtvárnosti javov.
Ó, aké sladké je, keď zmätok teraz žiari ako múdrosť.