Ňungne – O praxi

Ňungne – O praxi

O ňungne:

Ňungne je tantrická pôstna prax, ktorá trvá dva dni a jedno ráno. Pôst tu znamená nie len obmedzenie v prijme potravy, ale aj tekutín, reči a správania. Prvý deň je jedno jedlo na obed a bežný pitný režim, druhý deň je úplný pôst vrátanie tichosti. Na tretí deň ráno sa ponúknu späť všetky sľuby, preruší sa pôst a dokončí sa prax.

Výhody ňungne:

V Tantre Čenreziga s jedenástimi tvárami sa vraví, že absolvovaním jedného ňungne môžete prekonať zatemnenia a previnenia nahromadené za celých štyridsať tisíc eónov nepretržitej samsáry. Vysvetľuje najmä to, že pôstom vášho tela (čo znamená zdržaním sa potravy a tekutín) očistíte zatemnenia tela. Pôstom reči (čo znamená dodržiavaním mlčania) očistíte zatemnenia reči. Pôstom mysli (čo znamená ponorením mysle do meditácie božstva, mantry a samádhi) očistíte zatemnenia mysli.
Tým, že nejete, očistíte tiež karmu, ktorá by vám inak spôsobila znovuzrodenie v ríši hladných duchov (prétov). Dodržaním mlčania očistíte karmu, ktorá by inak spôsobila vaše znovuzrodenie sa ako zviera. Tým, že zostanete prostí náklonnosti, odporu a ľahostajnosti očistíte karmu, ktorá by inak spôsobila, že sa znovuzrodíte v pekle.

Okrem toho sa prostredníctvom fyzického postenia znovuzrodíte s dobrým, silným fyzickým telom a atraktívnou podobou. Tým, že zostanete potichu, budú vaše slová v budúcich životoch vplyvné, prinesú pozitívne výsledky a čokoľvek, čo poviete, sa stane pravdou. Zrieknutím sa náklonnosti, odporu a nezáujmu vo vašej mysli porozumiete významu všetkej dharmy. To znamená, že pôstom tela očistíte tri necnostné činy tela, postením sa rečou očistíte štyri necnostné činy reči a postením sa mysľou očistíte tri necnostné činy mysli. Inými slovami, zotrvaním v oprostení sa od necnostných činov počas týchto niekoľko dní môžete očistiť vaše predchádzajúce necnostné činy.

Rozvrh:

Prax          
prvý deň druhý deň posledný deň
6.00-9.00 prvý blok 6.00-9.00 prvý blok 6.00-9.00 ukončenie praxe
9.30-12.00 druhý blok 9.30-12.30 druhý blok    
14.00-17.00 tretí blok 14.00-17.30 tretí blok    
18.00-19.00 Čenrezig 18.00-19.00 Čenrezig    

Podmienky účasti:

Podmienkou účasti je prijatie útočiska a zmocnenie Čenreziga.

Sviatok Lhabab Dučhen:

Druhý deň je hlavný deň Ňungne. Je to zároveň sviatok Lhabab Dučhen, zostúpenie Buddhu späť na Zem z ríše bohov. V tento deň sa pozitívne i negatívne činy znásobujú desaťmiliónkrát.

Sviatok Čhotrul Dučhen:

Druhý deň je hlavný deň Ňungne. Je to zároveň sviatok Saka Dawa, známy aj ako Vesak, sviatok narodenia Buddhu. V tento deň sa pozitívne i negatívne činy znásobujú desaťmiliónkrát.