Phowa 2021

Phowa 2021

O phowe

Phowa je špeciálna technika vystrelenia vedomia, ktorá je najčastejšie používanou praxou pre umierajúcich. Ide o meditačné cvičenie, kedy v okamihu smrti praktizujúci vystrelí svoje vedomie a nechá ho splynúť s osvietenou mysľou Buddhu. O phowe sa učenie často zmieňuje ako o metóde na dosiahnutie osvietenia bez celoživotnej skúsenosti s meditačnou praxou.

Ako ústredné božstvo je v phowe vzývaný buddha Amitábha, buddha nezmerného svetla. Je to prvotný buddha z lotosového rodu, čo je buddhovský rod, ku ktorému patria ľudské bytosti. Amitábha predstavuje čistú prirodzenosť a symbolizuje premenu túžby – emócie prevládajúcej v ľudskej oblasti. V hlbšom ponímaní je neobmedzenou žiarivou prirodzenosťou vlastne mysle.

Naše vedomie, ktoré je „usadené na vetre“, opúšťa telo v okamihu smrti jedným z
deviatich telesných otvorov (oči, uši, ústa a pod.) Cesta, ktorou sa odoberie, presne určí, v ktorej oblasti existencie sa znovuzrodíme. Ak však vyjde štrbinou na vrchole lebky, znovuzrodíme v čistej krajine, kde budeme môcť pomaly postupovať k osvieteniu.

Prax phowy je preto tréningom súčasného života pre usmernenie vedomia tak, aby sme v okamihu smrti prirodzene dosiahli vyslobodenie.

Termín

27.12.2021–2.1.2022

Podmienky účasti

Pre účasť na ústraní je potrebné praktizovať prax Amitábhu a nahromadiť 1.000.000 (milión) mantier OM AMI DEVA HRI.

Vedenie ústrania

Ústranie bude viesť domáci Láma Sangje s Jurajom Turtevom. Obidvaja získali transmisiu praxe od Khenpo Karthar Rinpočheho. Rinpočhe odporučil, aby sme túto transmisiu phowy ďalej ponúkli študentom v našom centre.