Podporte 2%

Podporte 2%

Podporte centrum

Minulý rok sme od vás prijali viac než 2000€. Prostriedky sme použili na hradenie cestovných nákladov hosťujúcich majstrov.

Povedzte aj tento rok štátu, aby nám poslal 2 percentá z vašich daní. Ďakujeme.

Názov združenia: Karma Thegsum Čhöling Slovensko
IČO: 42270804
Sídlo: Sládkovičova 1, 81106 Bratislava
Tlačivo s vyplnenými údajmi si môžete stiahnuť tu.