Mahámudra s Tulku Damčhö – ústranie

Tulku Damčhö povedie trojdňové ústranie meditácie Mahámudry.