• Ochrancovia Dharmy – učenie

    Úlohou ochrancov je chrániť náuku, jej držiteľov a samotných praktikujúcich. Existujú ochrancovia múdrosti, ochrancovia aktivit...

  • Gutor – Mahákala

    O ústraní

    Poďakovanie ochrancom za ich činnosť v uplynulom roku a žiadosť o ochranu do budúceho roku. Pred Tibetsk...

  • Tulku Damčho – Prínos stupy

    Učenie o tom, prečo sa stavajú stupy, aký prínos prinášajú a aké typy stup existujú. Predbežný rozvrh učení Sobota, nedeľ...