• Bardo – interval možností

    Novoročné ústranie Dátum ústrania: 29.12. (sobota) – 31.1. (pondelok) Rozvrh blokov: 10.00–12.00 hod. (teória) a 13.30–15...

  • Gutor – Mahákala

    O ústraní

    Poďakovanie ochrancom za ich činnosť v uplynulom roku a žiadosť o ochranu do budúceho roku. Pred Tibetsk...