• Mahámudra s Tulku Damčhö – ústranie

  Tulku Damčhö povedie trojdňové ústranie meditácie Mahámudry.

 • Zmocnenie Milarepu

  Tulku Damčhö udelí zmocnenie Milarepu. Milarepa je najznámejší a najobľúbenejší jogín a básnik Tibetu. Je predkom línie Kagyu. ...

 • Zelená Tára – jednodňové ústranie

  Prax Zelenej Táry Rozvrh blokov: 10.00–12.00 a 13.30–15.30 hod. Účasť: dobrovoľný príspevok Možnosť obeda: 5 Eur / 4 E...

 • Strom línie Karma Kagjü

  Ngondro: Prípravné cvičenia Mahámudry

  Ngondro doslova znamená „príprava, ktorá je nevyhnutná pred všetkým ostatným.“ Cvičenia ngondro sú prípravou na zložitejšie, po...

 • Guru Rinpočhe – Dážď požehnaní s hostinou

  Prax Dážď požehnaní – Gurujoga Guru Rinpočheho s hostinou Účasť: dobrovoľný príspevok...

 • 1000-armed Chenrezig

  Ňungne - Pôstna prax

  Ňungne je tantrická pôstna prax, ktorá trvá dva dni a jedno ráno. Pôst tu znamená nie len obmedzenie v prijme potravy, ale aj t...

 • Meditačné ústranie – šamatha

  Ústranie Šamatha – meditácia spočinutia Stredne náročné intenzívne meditačné ústranie zamerané na meditáci...

 • Zelená Tára – jednodňové ústranie

  Prax Zelenej Táry Rozvrh blokov: 10.00–12.00 a 13.30–15.30 hod. Účasť: dobrovoľný príspevok Možnosť obeda: 5 Eur / 4 E...