Staňte sa sponzorom

meditačného centra Karma Thegsum Čhöling Slovensko

 

V súvislosti s otvorením novej budovy nášho meditačného centra a rozšírením aktivít vznikla príležitosť podporiť činnosť, vybavenie a prevádzku centra.

Sponzorstvo patrí medzi Šesť dokonalostí – Dokonalosť štedrosti. Ak darujeme úprimne a bez nárokov na odplatu, stáva sa plnohodnotnou praxou pomoci druhým.

Možnosti sponzorstva:

Darovanie 2 percent z daní

Názov združenia: Karma Thegsum Čhöling Slovensko
IČO: 42270804
Sídlo: Sládkovičova 1, 81106 Bratislava

Tlačivo s vyplnenými údajmi si môžete stiahnuť tu.

Účelové sponzorstvo – dar na konkrétny projekt alebo vec

Nové projekty

  • Kangjur a Tengjur: kúpa a dovoz úplného Buddhistického kánonu. Spolu 316 zväzkov. O Kangjure a tengjure.

Cena s dovozom, clom a DPH cca 5000€. Viac informácií tu (v angličtine).

  • Výroba meditačných stolíkov
  • Maľovanie malej sály v tibetskom štýle – farby, štetce, pomôcky

 

Prispieť môžete akoukoľvek čiastkou – prevodom na účet či hotovosťou.

Majiteľ účtu: Karma Thegsum Čhöling Slovensko
Číslo účtu: 2700693759 / 8330
IBAN: SK9383300000002700693759
BIC: FIOZSKBAXXX
Do poznámky: Dar združeniu, názov projektu

Zrealizované projekty

Vďaka vašim sponzorským príspevkom sme minulý rok zrealizovali aj tieto projekty:

  • Starožitný príborník premenený na oltár v malej sále
  • Výroba a pozlátenie Buddhov a priaznivých symbolov
  • Dar pozlátenej sochy Vadžravarahi – hlavného jidama Karma Kagju
  • Piecka pre ponúkanie obety vône

  
  

Ďakujeme

Pravidelné sponzorstvo

Pravidelným sponzorstvom môžete pomôcť zabezpečiť hladký chod každodennej prevádzky centra.

Majiteľ účtu: Karma Thegsum Čhöling Slovensko
Číslo účtu: 2700693759 / 8330
IBAN: SK9383300000002700693759
BIC: FIOZSKBAXXX
Do poznámky: Dar združeniu