Meditácia tonglen – prijímanie a dávanie

Meditácia tonglen – prijímanie a dávanie

Čo je tonglen

Mnohí z nás sa ocitli v situácii, keď naša blízka osoba, priateľ či známy prechádzali obdobím krízy – mali vážne zdravotné problémy, zažili smrť blízkej osoby, rozvádzali sa a pod. Určite sme sa snažili ich podporiť a stáli sme pri nich. Ale aj tak sme vnútorne cítili, že čokoľvek, čo sme sa usilovali pre nich urobiť, im veľmi nepomohlo. A nie len to. Možno sme dokonca pocítili zúfalstvo nad tým, že nebolo v našich silách nič pre toho druhého urobiť. Dnes sa budeme zaoberať metódou, ktorá nás môže zbaviť všetkých pochybností, a ktorá nám ukáže, ako efektívne pomáhať všetkým, ktorí zažívajú strasti, vrátane nás samých. Príčinou akéhokoľvek utrpenia je, že myslíme viac na vlastné šťastie ako na šťastie druhých. Obyčajne sa ani nestaráme o to, či sa ostatní cítia dobre, šťastne alebo zažívajú pocity strasti či utrpenia. Jediné čo nás zaujíma sú naše vlastné pocity. Chceme sa mať dobre, radostne a nechceme mať pocity trápenia sa. 

Čo je teda tonglen? Najjednoduchšie povedané, tonglenové cvičenie prijímania a dávania znamená vzatie na seba utrpenia bolesti druhých a dávanie im svojho šťastia, pohody a duševného mieru. Keď niektorí ľudia prvýkrát počujú o cvičení tonglen, začnú sa obávať či týmto nestratia svoje vlastné šťastie a nebudú namiesto toho zažívať utrpenie. Môžem vás uistiť, že to tak nie je, pretože to, ako sa cítime, je iba výsledok našich vlastných činov. Toto cvičenie nám trápenie neprinesie. Na druhej strane možno očakávame, že keď si predstavíme blízku osobu, ktorá je práve veľmi chorá, alebo prechádza nejakou krízou, cvičením tonglenu ju zbavíme všetkých strastí. Keď zistíme, že to okamžite nezaberie, stratíme dôveru v cvičenie. Hlavým zmyslom tohto cvičenia je vidieť druhých ako dôležitejších než sme my sami. Zabudnime preto na obavy, strach a očakávania, ktoré sa môžu objaviť počas tejto meditácie.
Je pravda, že v bezprostrednom okamihu cvičenia tonglenu pravdepodobne nedokážeme robiť zázračné zmeny pocitov smerom k láske a šťastiu a navždy odstrániť utrpenie. Ale postupným opakovaním tohto cvičenia sa naše vnútorné kvality pociťovania súcitu a chápania druhých zväčšia, čím budeme neskôr schopní spontánne a bez veľkej námahy rozdávať radosť a zmierňovať trápenie. Aj keď je tonglen budhistické cvičenie, verím, že ho môže vykonávať každý.

Ako tonlgen praktikovať

Ako teda praktikovať tonglen? Posadíme sa na pohodlné miesto a uvoľníme sa. Uvoľnením tela sa prirodzene uvoľní aj myseľ. Keďže počas tonglenu vysielame lásku, je potrebné si ju najprv uvedomiť. Ako ju teda nájdeme? Spomeňme si na detstvo a na toho, kto sa o nás staral. Najčastejšie to boli naše mamy, ale môžu to byť aj starí rodičia alebo ktokoľvek, kto bol k nám láskavý. Skúsme si teraz túto osobu čo najjasnejšie, najživšie predstaviť. Naše srdce sa automaticky zaplní dobrotou a my sme teraz pripravení začať cvičenie. Zároveň budeme pracovať aj s naším dychom.

Začneme s osobou, ktorá je nám blízka, s ktorou máme pozitívny vzťah. Predstavme si takú osobu, o ktorej vieme, že sa necíti dobre. Môže to byť náš rodič, súrodenec, partner, dieťa alebo hocikto nám veľmi blízky. Už len spomienka na túto osobu a predstava jej súženia nám prirodzene vyvolá pocit súcitu a túžbu jej pomôcť. Čo by sme si mohli viacej priať než to, aby sme ju oslobodili od jej trápenia? Takže si predstavíme všetko to trápenie ako hustý, škaredý, horúci čierny dym. S nádychom teraz všetko toto trápenie v podobe dymu prenesieme na seba, do svojho srdca. Tam ho pomocou súcitu úplne rozpustíme. Keď potom pokračujeme s výdychom, predstavíme si, že zo seba vyžarujeme jasné, číre svetlo dobroty, mieru a šťastia späť k našej blízkej trpiacej osobe a lúče tohto svetla ju zbavujú všetkých neduhov, chorôb a utrpenia. Takto toto cvičenie vytrvale opakujeme mnohokrát.
Druhou osobou, ktorú si budeme predstavovať je osoba nám neutrálna, ktorú poznáme, ale nemáme s ňou ani pozitívny ani negatívny vzťah. Samotné cvičenie je rovnaké, iba sme zamenili objekt našej meditácie. Opäť si teda predstavíme akékoľvek trápenie ako hustý, škaredý, horúci čierny dym. S nádychom to v podobe dymu prenesieme na seba, do svojho srdca. Tam ho pomocou súcitu úplne rozpustíme a s výdychom si predstavíme, že zo seba vyžarujeme jasné, číre svetlo dobroty, mieru a šťastia späť k predstavovanej osobe, ktorú lúče tohto svetla zbavujú všetkých neduhov, chorôb a utrpenia.
Treťou časťou cvičenia je meditácia v ktorej si predstavíme osobu, ktorú nemáme radi. Budeme si predstavovať nepriateľa, niekoho ku komu cítime averziu. Je možné, že sa v nás objaví odpor či hnev alebo až nenávisť. Nebojme sa emócií, ktoré nám táto predstava vyvolá. Emócie tak ako ostatné myšlienky prichádzajú a odchádzajú. Keď sa tieto myšlienky objavia, uvedomme si ich, nechajme ich na pokoji a vráťme sa k meditácii.
Tak ako predtým si trápenie nášho nepriateľa predstavíme ako hustý, škaredý, horúci čierny dym. S nádychom to trápenie už v podobe dymu prenesieme na seba, do svojho srdca. Tam ho pomocou súcitu úplne rozpustíme a s výdychom si predstavíme, že zo seba vyžarujeme jasné, číre svetlo dobroty, mieru a šťastia späť k predstavovanej osobe, ktorú lúče tohto svetla zbavujú všetkých neduhov, chorôb a utrpenia.

Ak budeme tonglen cvičiť doma pravidelne, každý deň, technika sa nám stane tak vlastnou, že keď sa potom vonku ocitneme v situácií, kedy niekto trpí, s úplnou samozrejmosťou mu vyšleme svetlo bez toho, aby sme si to čo i len uvedomili.
V bežnom živote, keď sa ocitnete v situácii, v ktorej sa prebudí váš súcit, alebo ktorá je bolestivá či veľmi náročná, zastavte sa na chvíľku. Vdýchnite akékoľvek trápenie, ktoré vidíte a vydýchnite pocit úľavy. Je to jednoduchý a priamy úkon. Na rozdiel od formálneho cvičenia nezahŕňa žiadne predstavovanie si ani postupné kroky. Je to len jednoduchá prirodzená výmena – prijmite utrpenie s nádychom a odošlite lásku s výdychom.
Napríklad v obchode uvidíte matku, ktorá udrie svoje malé dieťa po zadku. Je pre vás bolestné sa na to pozerať, avšak v tej chvíli naozaj nemôžete nič urobiť. Prvou reakciou je, že odvrátite pohľad a snažíte sa nevšímať si to. Ale v tomto cvičení namiesto odvrátenia sa môžte urobiť tonglen pre malé plačúce dieťa, a i pre nahnevanú matku, ktorá stratila trpezlivosť. Môžete vyslať všeobecný pocit úľavy a otvorenosti, alebo aj niečo konkrétne, ako objatie alebo milé slovo, alebo čokoľvek, čo sa vám zdá v tejto situácii správne. Nie je to len pojmový, ale najmä spontánny úkon. Ak sa postavíte k bolestnej situácii týmto spôsobom a zostanete s ňou, môže sa vám otvoriť srdce a stane sa zdrojom súcitu.
Tonglen môžete vykonať okamžite, keď pocítite silné emócie a neviete, čo s nimi urobiť – napríklad sa pohádate so svojím partnerom či partnerkou, alebo so svojím šéfom v práci. Kričia na vás a neviete ako zareagovať. Môžete vdýchnuť všetky bolestivé pocity a vyslať otvorenosť a pohodu s výdychom, čo pomôže vám, tomu, kto na vás kričí, alebo všetkým ostatým, ktorí sú v podobne zložitej situácii. Samozrejme, je potrebné v určitom momente, aby ste zareagovali, ale tým, že situáciu uvoľníte a vnesie do nej vrelosť, vaša reakcia bude zručnejšia a láskyplnejšia.
Tonglen môžete rozšíriť na skupinu ľudí, svet, vesmír. Vdýchnite trápenie celého sveta a vydýchnite súcit do celého sveta. Uvedomíte si, že všetci chceme byť šťastní, ale často vykonávame činnosti, ktoré vedú k opaku. Spôsob, akým sa dá cvičenie tonglen použiť, je neobmedzený.