Domáci učiteľ

Láma Sangje

Domácim učiteľom meditácii a buddhistickej náuky je Láma Sangje.

Láma Sangje z Bratislavy úspešne ukončil v roku 2012 tradičný tri a pol ročné meditačné ústranie v Karmé Ling, USA pod vedením autentického učiteľa Khenpo Karthar Rinpočheho.

Hlavou línie Karma Kagjü a koreňovým lámom Lámu Sangjeho je 17. Karmapa Ogjen Trinlej Dordže.

Jeho predchodca, 16. Karmapa vyslal pred mnohými rokmi Khenpo Karthar Rinpočheho spolu s ďalšími lámami do Spojených štátov s cieľom založiť centrum buddhizmu v Severnej Amerike. Centrum sa stalo sídlom Karmapu s názvom Karma Trijána Dharmačakra a Rinpočhe je jeho opátom. Rinpočhe takisto na pokyn Karmapu založil meditačné stredisko Karmé Ling pre študentov zo západu.

Hosťujúci učiteľ

Tulku Damčhö

Pred čínskou inváziou do Tibetu bolo v kláštore Taši Čhöling Thrangu mnoho veľkých, svätých bytostí s vlastnosťami učenosti, vznešenosti a dovŕšenia. Z nich bol jeden mimoriadny. Bol to Láma Cokňi. Jeho vrodená duchovnosť bola zjavná už od detstva. S pozoruhodnou vierou a odriekaním vykonal dvetisíc Ňungne (prax rituálu tisíc rukého Čenreziga) s veľkým strádaním. Vďaka tomu sa v ňom zrodili mimoriadne zážitky a realizácia. Stal sa slávnym a druhým prinášal úžitok praxou Ňungne, ktorú spolu viedol šesť tisíc krát. Vybudoval tiež nové priestory pre odlúčenie, obnovil staré chrámy, vykonával ďalšie činnosti, aby poslúžil k ozdobe učení.
Po jeho smrti sa Láma Cokňi znovuzrodil v Nupri v severnom Nepále. Vďaka jeho zvyku cnosti si od útleho veku prial prijať kláštorné sľuby. V čase, keď stavali v Káthmandu Thrangu Taši Čholing, sa rozhodol sa stať mníchom tohto kláštora, a tak tam vycestoval. Vzhľadom k tomu, že bol kláštor nový a dosť malý, nebolo pre neho dosť miesta. Keď bolo mu vysvetlil, že nemôže zostať, napriek svojmu veľmi nízkemu veku, plakal zo svojej veľkej viery. Trval na tom, a nechcel odísť, a tak vstúpil do kláštornej Sanghy.
Ako v správaní tak i v štúdiu bol iný, než ostatní. Jeho Eminencia Tai Situ Rinpočhe počas návštevy v Nepále, ukázal list, v ktorom potvrdzuje, že je tento mních reinkarnácia Lámu Cokňiho. Za nejaký čas ho korunovali ako tulkua. Počas výučby v kláštornej škole študoval s vyznamenaním. V roku 2007 dokončil tradičné trojročné odlúčenie a jednoročné odlúčenie Kalačakra.
Je isté, že bude Tulku Damčho prínosom pre študentov buddhizmu.
Napísal Thrangu Tulku.
Cnosť!