Bardo – interval možností

Bardo – interval možností

Novoročné ústranie

Dátum ústrania: 29.12. (sobota) – 31.1. (pondelok)

Rozvrh blokov: 10.00–12.00 hod. (teória) a 13.30–15.30 hod. (prax)

  1. deň – interval umieranie
  2. deň – smrť, samotné bardo
  3. deň – príchod znovuzrodenia

O ústraní

Bardo doslova znamená stav medzi a v kontexte praxí tibetského buddhizmu odkazuje na krátke obdobie 49 dní medzi smrťou a novým zrodením. Učenia o tomto intervale vychádzajú z Tibetskej knihy mŕtvych, textu do Padmasambhavu. Keďže je to veľmi obsiahly text, 5. Šamar Rinpočhe Čhokji Wangčuk celú náuku zhustil a napísal krátku Ašpiráciu na bardo, ktorá je predmetom nášho ústrania.

Náuka vychádza z komentáru Khenpo Karthar Rinpočheho, ktorý nielen že text objasňuje, ale poskytuje i podrobné inštrukcie, ako sa počas tohto života prirpaviť na obrazy barda a ako ich využiť pre dosiahnutie vyslobodenia.

Kurz pozostáva z náuky a meditačných cvičení. Sústredí sa najmä na prípravu pred smrťou, s doplňujícimi informáciami ďalších štádii až po znovuzrodenie.

Podmienky účasti: prijatie útočiska, predchádzajúca meditačná prax

Nový kurz, aj pre začiatočníkov.

Dar za učenie: 40 Eur / 25 Eur (študenti, dôchodcovia)

Zúčastniť sa

Registračný formulár

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.

About Post Author

KTCS