Osobné ústrania

Osobné ústrania

Pre záujemcov o osobné ústrania

Ponúkame možnosť osobného meditačného ústrania: krátkodobé (dni – týždne), dlhodobé (týždne – mesiace)

Ubytovanie

V jednej z izieb v dome alebo v úplnom odlúčení v špeciálnych izbách

Strava

Účastník si varí sám v spoločnej kuchyni, po dohode možnosť prípravy jedál zo strany centra

Cena

Pre serióznych záujemcov ponúkame špeciálnu zľavnenú cena za noc (minimum 3 dni). Prosíme, informujte sa.

Rezervácia

Informujte sa o voľných termínoch.
Rezerváciu je potrebné urobiť aspoň 7 dní pred nástupom na ústranie.