Pravidelné meditácie

Pravidelné meditácie

Každý utorok, stredu a štvrtok vždy o 18.30 hod.

Utorky o 18.30-19.30 hod.
Praxe tibetského buddhizmu – Čenrezig, Amitábha, Guru Rinpočhe.
Sú to praxe, ktoré obsahujú rituál – recitáciu textov, opakovanie mantry a s tým spojené meditácie.
K týmto praxiam je potrebné získať presné meditačné inštrukcie a tiež zmocnenia. Začiatočníči sa môžu zúčastniť a tieto si neskôr doplniť.

Sú vhodné pre záujemcov o tibetský buddhizmus.

Stredy o 18.30-20.00 hod.
Meditácia pokojného spočívania, meditácia rozvíjania súcitu, štúdium.
Je to prax bdelej prítomnosti (mindfulness) so zameraním na dych. Celá meditácia prebieha v tichosti, je rozdelená na tri úseky. Posledných zhruba 20 min. je krátke učenie z buddhizmu.

Pre začiatočníkov i pokročilých. Noví záujemcovia, prídite o 18.00 hod. pre meditačnú inštrukciu. Prečítajte si tiež návod, ako meditovať.

Štvrtky o 18.30-19.30 hod.
Krátke vedené meditácie.
Ide o rozvoj bdelej prítomnosti a koncentrácie prostredníctvom krátkych, po sebe nasledujúcich meditačných cvičení.

Príprava nie je potrebná, môže sa zúčastniť každý bez obmedzenia.