Publikácie

Publikácie

Lodžong – budhistický tréning mysle.
Khenčen Thrangu Rinpočhe

Lodžong – budhistický tréning mysle je jedným z najznámejších učení tibetského budhizmu. Je praktickým a účinným návodom na prácu s krátkodobými a dlhodobými ťažkosťami, ktoré nás môžu postihnúť. Kniha je známa aj pod názvom Sedembodový tréning mysle. Táto kniha je určená pre široký okruh čitateľov. Môžu ju čítať začiatočníci, mierne pokročilí, ako aj tí, ktorých myseľ je na vysokej úrovni roz­poznania vlastnej prirodzenosti. Sedembodový tréning mysle však nie je určený výhradne pre záujemcov o budhiz­mus. Meditačnú techniku posielania a prijímania, zámeny seba za druhých, ktorá je základom tréningu mysle, môže praktizovať ktokoľvek, bez náboženského alebo filo­zofického obmedzenia, a to vďaka univerzálnosti cností, ktoré zveľaďuje – lásky a súcitu.

Úvod do meditácie Mahámudry
Khenčen
Thrangu Rinpočhe

Mimoriadne učenie Thrangu Rinpočheho o ceste a štádiách meditácie Mahámudry. Je dôležitým sprievodcom k technike meditácie Mahámudry. Medzi 8. a 12. storočím ju praktizovalo nespočet ľudí, ktorí vďaka nej dosiahli realizáciu prirodzenosti mysle. Mahámdura znamená doslova „Veľká pečať“ alebo „Veľký symbol“. Takmer všetky školy tibetského buddhizmu ju považujú za najdôležitejšie učenie. Autor v texte vysvetľuje základný meditačný posed, prípravné praxe, meditácie šamatha a vipašjána, ako aj štádiá vytvárania a zavŕšenia.

Čenrezig, Pán súcitu – Princípy a metódy tantrickej meditácie
Bokar Rinpočhe

Čenrezig (Avalokitešvara v sanskrite) je najpopulárnejšie božstvo Tibetu. Je stelesnením súcitu všetkých osvietených bytostí. Čenrezig je zároveň vonkajšia podoba, božská manifestácia, ale aj esencia, základ a vnútorná skutočnosť. V tomto skromnom vydaní sa Bokar Rinpočhe púšťa do vznešeného sveta meditácie o božstvách. Jasne uvádza zásady a teóriu meditácie z hľadiska dvoch úrovní budhistických učení – doslovného a konečného významu reality. Doslovný význam označuje všetko, čo nám pomáha dopátrať sa absolútnej pravdy, ale priamo ju neodhaľuje. Z hľadiska konečného významu sú božstvá pre majstrov náuky mnohonásobným vyjadrením jedinečnosti prebudenia, od ktorého naša myseľ nie je oddelená. Bokar Rinpočhe poskytuje aj podrobné inštrukcie k samotnej praxi Čenrezig, praxi zdokonaľovania a prehlbovania veľkého súcitu.

khencen-thrangu-rinpoche-buddha-mediciny

Buddha Medicíny – Náuky a praxe Liečivého Buddhu
Thrangu Rinpočhe

Buddha Medicíny je aspektom stavu osvietenia, ktorého účelom je liečenie chorôb a ich príčin, troch jedov mysle (nevedomosť, pripútanosť, odpor). Thrangu Rinpočhe v knihe poskytuje podrobné vysvetlenie princípov účinkov meditácie na fyzické i duševné zdravie a úplný návod k praxi. Cvičením tejto meditácie je možné rozvinúť schopnosti liečenia seba i druhých.

Ňungne – postní praxe

Ňungne – postní praxe. Buddhistická meditace Tisícrukého Čenreziga
Bardor Tulku Rinpočhe

Praktikována všemi hlavními tradicemi tibetského buddhismu, ňungne je speciální postní praxe Čänräziga, Bódhisattvy Soucitu. Je neobyčejnou praxí jak pro své hluboké duchovní kvality, tak i pro svoji praktičnost v provádění. Ňungne je dvoudenní praxe, z čehož druhý den je úplný půst. Během ňungne praktikující přijímají dočasné sliby a vytváří postoj bódhičitty, nezaujatý postoj soucitu a usilování o osvícení všech bytostí.

khenpo-karthar-rinpoche-samatha-meditacia-ticha

Šamatha – meditácia ticha. Úvod do buddhistickej metódy upokojenia mysle
Khenpo Karthar Rinpočhe

Šamatha je základná buddhistická meditácia spočívania mysle v pokoji. Obyčajne sa sleduje dych a pozoruje činnosť mysle.
Hlavným cieľom meditácie je stíšiť alebo skrotiť myseľ tak, aby zostala na jednom mieste – v prítomnom okamihu. V tomto krátkom návode sa čitateľ dozvie techniku meditácie a výhody, ktoré meditácia prináša. Autor ďalej vysvetľuje prínos meditácie v skupine a techniku meditácie v chôdzi.

khencen-thrangu-rinpoche-koleso-zivota

Koleso života – dvanásť článkov vzájomne závislého vznikania
Khenčen Thrangu Rinpočhe

Koleso života je cyklus dvanástich článkov, ktorý vytrvale otáča všetkými bytosťami prostredníctvom opakujúcich sa stavov narodenia, smrti a znovuzrodenia.
Všetko, čo vnímame ako vonkajší svet a vnútornú myseľ, je výsledkom vzájomne závislej hry príčin a podmienok. O tom, ako javy vznikajú, čím sú podmienené a ako spolu súvisia, učil Buddha v náuke o dvanástich článkoch vzájomne závislého vznikania. Vzájomná závislosť vysvetľuje podmienenosť z hľa- diska materiálneho sveta. Na osobnej rovine toto učenie vysvetľuje, ako je šťastie a trápenie súčasného života podmienené činmi vykonanými v minulosti.

Učenie o oltári
Khenpo Karthar Rinpočhe

Učenie o tom, ako si zostaviť buddhistický oltár, čo má na ňom byť a význam obetných darov. Text obsahuje aj rady nováčikom o zvyklostiach správania k lámom a v meditačnej miestnosti.Dážď požehnaní / Shower of Blessings

Dážď požehnaní. Gurujoga Padmasabhavu s hostinou
Khenčen Mipham

Dážď požehnania je prax gurujogy spojená s Guru Rinpočhem, Guru Padmasambhavom, ktorého tiež volajú Padmakara. Túto prax zložil Khenčhen Mipham (1846 – 1912), veľký majster tradície Ňingma. Ústredným bodom tejto praxe je Sedemriadková prosba ku Guru Rinpočhemu (Guru Padmasabhava).

Od zmätenia k múdrosti
Khenčen Thrangu Rinpočhe

Rozprava o zmätení a múdrosti je buddhistická psychológia vedomia a teória vnímania. Opisuje prácu mysle, ktorá na základe predchádzajúcich návykov subjektivizuje vnímanie vonkajších a vnútorných dejov. Vedomie rozdeľuje na osem druhov, z ktorých každé má v rámci vnímania špecifickú funkciu. Autor textu, 3. Karmapa Rangdžung Dorže, rozlišuje medzi zmäteným vnímaním a múdrosťou. Zmätenie nastáva pod vplyvom subjektívneho vnímania. Múdrosť je videnie vecí takých, aké v skutočnosti sú, bez trichotómie vnímajúci, vnem, vnímané. V knihe je popísané, ako možno zmätenie, čiže ego, presiahnuť a premeniť ho na múdrosť.