Čenrezig, Amitábha, Guru Rinpočhe – osobne aj WEBCAST

Čenrezig, Amitábha, Guru Rinpočhe – osobne aj WEBCAST

Pravidelná prax sádhan:

Čenrezig – Bódhisattva súcitu
Amitábha – Buddha nekonečného svetla
Guru Rinpočhe – Zakladateľ tibetského buddhizmu