Könčok Čidü – pravidelná prax

Könčok Čidü – pravidelná prax

Končok Čidu, „Stelesnenie vzácnych“, je cyklus termy, ktorý odhalil veľký Džatson Ňingpo (1585-1656). Je zameraný na Guru Rinpočheho, Padmasambhavu. Bežne sa praktizuje vo všetkých rôznych tradíciách a sublíniách Ňingmy a Kagju a je pravdepodobne najväčšou sádhanou guru Padmasambhavu.

Rozvrh

10.00 – 12.00 hod – prvé sedenie (prax vonkajšia, vnútorná a dlhého života)
14.00 – 16.30 hod. – druhé sedenie (celá sádhana vrátane hostiny (tsok))

Podmienky účasti

Zmocnenie Guru Rinpočheho Könčok Čidü