Postupné štádiá meditácie na prázdnotu – meditačné ústranie

Postupné štádiá meditácie na prázdnotu – meditačné ústranie

Kurz teórie a praxe meditácie šamatha a vipašjána

O kurze

Postupné štádiá meditácie o prázdnote sú sériou meditačných cvičení o určitom aspekte Buddhovho učenia. Postupuje sa od prvého, pomerne kostrbatého bežného poznávania prázdnoty cez čoraz jemnejšie a precíznejšie štádiá, až kým sa nedospeje k úplnému a dokonalému poznaniu. Každé štádium tohto procesu pripravuje myseľ na štádium nasledujúce, pričom vďaka meditačnému procesu sú jednotlivé stupne v poznaní plne integrované.

Časový rozvrh

Sobota, nedeľa
9.30–12.00 prvé sedenie (meditácia), prestávka uprostred
obedná prestávka
14.00–16.30 druhé sedenie (meditácia), prestávka uprostred

Program celého kurzu

Prípravné cvičenia – šamatha
I. Dve pravdy (kurz už prebehol)
II. Štyri pripomenutia
Víkendové ústranie – prehĺbenie skúsenosti

Hlavná prax – vipašjána
III. Štádium 1 – Šrávaka
IV. Štádium 2 – Čittamátra
V. Štádium 3 – Svátantrika
VI. Štádium 4 – Prásangika, Mádhjamaka

Víkendové ústranie

Počas tohto víkendu sa budeme sústrediť na všetky meditačné cvičenia, ktoré sme prebrali v prvých dvoch kurzoch.

Meditačná časť bude zameraná na kontempláciu štyroch pripomenutí a rozvíjanie bdelej pozornosti prostredníctvom rôznych techník meditácie pokojného spočívania (šamatha).

Cena

Odporúčaný dobrovoľný príspevok za víkend je 20€