Postupné štádiá meditácie na prázdnotu

Postupné štádiá meditácie na prázdnotu

Kurz teórie a praxe meditácie šamatha a vipašjána

O kurze

Postupné štádiá meditácie o prázdnote sú sériou meditačných cvičení o určitom aspekte Buddhovho učenia. Postupuje sa od prvého, pomerne kostrbatého bežného poznávania prázdnoty cez čoraz jemnejšie a precíznejšie štádiá, až kým sa nedospeje k úplnému a dokonalému poznaniu. Každé štádium tohto procesu pripravuje myseľ na štádium nasledujúce, pričom vďaka meditačnému procesu sú jednotlivé stupne v poznaní plne integrované.

Časový rozvrh

Sobota, nedeľa
9.30–12.00 prvé sedenie (učenie, meditácia)
obedná prestávka
14.00–16.30 druhé sedenie (učenie, meditácia)

Program celého kurzu

Prípravné cvičenia – šamatha
I. Dve pravdy
II. Štyri pripomenutia (11.-12.6.2022)
Letné ústranie – prehĺbenie skúsenosti (august)

Hlavná prax – vipašjána
III. Štádium 1 – Šrávaka (10.-11.9.2022)
IV. Štádium 2 – Čittamátra
V. Štádium 3 – Svátantrika
VI. Štádium 4 – Prásangika, Mádhjamaka

Kurz I – Dve pravdy

V prvom kurze sa zoznámime s buddhistickým konceptom dvoch právd. Relatívna pravda je základom celého Buddhovho učenia, pretože poskytuje správne pochopenie toho, čoho sa treba vzdať a čo treba rozvíjať. Absolútna pravda znamená v buddhizme konečný bod analýzy, čiže najzákladnejší prvok bytia. 

Meditačná časť bude zameraná na rozvíjanie bdelej pozornosti prostredníctvom rôznych techník meditácie pokojného spočívania (šamatha).

Cena

Odporúčaný dobrovoľný príspevok za víkend je 20€