Gutor – Mahákala

Gutor – Mahákala

O ústraní

Poďakovanie ochrancom za ich činnosť v uplynulom roku a žiadosť o ochranu do budúceho roku.

Pred Tibetským Novým rokom (Losar) sa tradične praktizuje niekoľko dní dlhá forma praxe Mahákalu. Prvýkrát v našom centre, budeme spolu recitovať prax (pudžu) Mahákalu strednej dĺžky, ktorá sa volá Calma. Súčasťou praxe je obetovanie jedla – cok (ganačakra).

Pozrieť sa môže prísť ktokoľvek, zapojiť len tí, ktorí prijali zmocnenie Mahákalu. Prítomní môžu počas pudže robiť svoje vlastné praxe.

Predpokladaný rozvrh

1. sedenie 9.00 – 12.00 hod.
obedná prestávka
2. sedenie 14.00 – 17.00 hod.


Registračný formulár

Pre túto udalosť nie sú k dispozícii on-line rezervácie.

About Post Author

KTCS