Gutor – Mahákala

Gutor – Mahákala

Trojdňové ústranie stredne dlhej praxe Mahákalu

Podmienky účasti
zmocnenie Mahákalu Dordže Bernakčhena