Krátke vedené meditácie

Krátke vedené meditácie

Program

Egid Fertáľ, účastních dvoch jednoročných meditačných ústraní, spolu s lámom Sangje vedú krátke meditácie.

Každá meditácia trvá 5-7 minút a ako meditačný obejkt sa využíva vlastný dych, hudba, vôna a rôzne vizualizácie. Využíva sa princíp mindfulness, pri ktorej sa sústredíme na intenzívne uvedomovanie si toho, čo v danom okamihu vnímame a cítime, bez interpretácie a posudzovania.

Sedenie trvá spolu asi 60 minút.

Prineste si pohodlné oblečenie, sedíme na vankúši a mäkkej podložke na zemi alebo aj na stoličke.

Meditácie sú určené pre každého.

Cena

Cena za sedenie: 5€