Spojenie tela a mysle – Čamtrul Rinpočhe

Spojenie tela a mysle – Čamtrul Rinpočhe

Učenie

Chamtrul Rinpoche Lobsang Gyatso

je rozpoznanou reinkarnáciou druhého Chamtrula Rinpočheho, Pemy Nangsel Dorje, ktorý bol jednou z hláv kláštora Marda Tashiho Choelinga v Tibete a svätej inkarnácie Kathoka Chamtrula Kunziga Dorje.

V štrnástich rokoch vstúpil Chamtrul Rinpočhe do svojho kláštora, aby študoval so svojím prvým korenným guruom, dzogčhenovým majstrom Naljorom Yeshe Wangčukom. Pod vedením tohto veľkého majstra študoval prípravné cvičenia (ngondro), heat jogu, učenia Veľkej dokonalosti a ďalšie a trikrát po sebe dokončil akumuláciu ngondro.

Rinpočhe sa potom pripojil k programu filozofických štúdií Šedry, najskôr v kláštore Veľký Kathok a potom v preslávenom budhistickom inštitúte Sertha Larung. Po mnohých rokoch dôkladného štúdia učebných osnov piatich vied pod vedením svojho hlavného korenného gurua J. S. Khenpa Jigme Phuntsoka Rinpočheho získal rozsiahle a hlboké znalosti sútier a tantry a získal titul „Khenpo“ – ekvivalent k titulu ´doktor buddhistickej filozofie´.

Od roku 1996 vyučuje Chamtrul Rinpočhe v mnohých buddhistických inštitúciách v Indii a po celom svete.