Zmocnenie Karma Pakšiho

Zmocnenie Karma Pakšiho

Zmocnenie do gurujogy Karma Pakšiho

Študenti, ktorí ukončili štúdium a prax prípravných cvičení Mahámudry – Ngondro, alebo tí, ktorí ho intenzívne praktizujú, majú možnosť prijať zmocnenie do mimoriadne mocnej a hlbokej guru sádhany.

Podľa Khenpo Karthar Rinpočheho bolo želaním 16. Karmapu, aby študenti prijali inštrukcie a zmocnenie k tejto praxi. V modernej dobe je ťažké nastúpiť a ukončiť tradičné trojročné ústranie a študenti potrebujú mať možnosť praktizovať. Esenciou takéhoto ústrania je práve prax jednoty lámu, jidama a ochrancu, ktorú sádhana gurujogy Karma Pakšiho obsahuje.

Loading the Online ticket sales widget, please wait…