Postupné štádiá meditácie na prázdnotu III

Postupné štádiá meditácie na prázdnotu III

Kurz teórie a praxe meditácie šamatha a vipašjána

O kurze

Postupné štádiá meditácie o prázdnote sú sériou meditačných cvičení o určitom aspekte Buddhovho učenia. Postupuje sa od prvého, pomerne kostrbatého bežného poznávania prázdnoty cez čoraz jemnejšie a precíznejšie štádiá, až kým sa nedospeje k úplnému a dokonalému poznaniu. Každé štádium tohto procesu pripravuje myseľ na štádium nasledujúce, pričom vďaka meditačnému procesu sú jednotlivé stupne v poznaní plne integrované.

Časový rozvrh

Sobota, nedeľa
9.30–12.00 prvé sedenie (učenie, meditácia)
obedná prestávka
14.00–16.30 druhé sedenie (učenie, meditácia)

Program celého kurzu

Prípravné cvičenia – šamatha
I. Dve pravdy (kurz už prebehol)
II. Štyri pripomenutia (kurz už prebehol)
Letné ústranie – prehĺbenie skúsenosti (kurz už prebehol)

Hlavná prax – vipašjána
III. Štádium 1 – Šrávaka
IV. Štádium 2 – Čittamátra
V. Štádium 3 – Svátantrika
VI. Štádium 4 – Prásangika, Mádhjamaka

Kurz III – Štádium šrávaka

Inštinktívna, emocionálna pripútanosť alebo lipnutie na nejasnej predstave o Ja, je zdrojom všetkého nášho utrpenia. Práve z lipnutia na Ja vzniká predstava „druhého“ a z nej pramení túžba, nenávisť a zaslepenosť. Existuje mnoho druhov túžby, vrátane chamtivosti, závisti a lakomstva. Nenávisť môže mať podobu žiarlivosti, hnevu a odporu. Zaslepenosť zahŕňa duševnú otupenosť, hlúposť a zmätok. Z týchto nezdravých duševných stavov vznikajú nimi motivované činy a ich následky. Následky majú podobu najrôznejších druhov utrpenia, ktorému sa človek nemôže vyhnúť, kým bude lipnúť na skandhách, akoby boli jeho Ja.

Jediný spôsob, ako sa zbaviť utrpenia, je uvedomiť si, že skandhy nie sú Ja. Múdrosť (pradžňa), ktorá si uvedomuje ne-Ja, je ako svetlo odstraňujúce tmu. Tak, ako tma nemôže existovať vo svetle, tak utrpenie nemôže existovať vo svetle múdrosti. Cieľom šravaku je teda odstránenie utrpenia a tento cieľ sa nazýva nirvána. 

Cena

Odporúčaný dobrovoľný príspevok za víkend je 20€