Vadžrajóginí

Vadžrajóginí

Ústranie Vadžrajóginí

Uzavreté ústranie pre absolventov ročného odlúčenia praxe.