Letné ústranie (Surya)

Letné ústranie (Surya)

Surya – jazierko

Pozývame Vás na každoročné letné ústranie v centre Surya (Moravské Lieskové).

Téma: Rozvíjanie súcitu – prax štyroch nezmerností
 (nezmerná láska, súcit, radosť a rovnováha)

Surya – Žltý dom

Cena za ubytovanie a stravu: 163 ,- Eur

Prihlásiť sa môžete u: Ľubka Šoulová, mobil: 0903 412 168, e-mail: office@kagyu.sk