Ústranie v Sobotišti – Javorec

Ústranie v Sobotišti – Javorec

Ďatelina purpurová nad obcou Sobotište

Pozývame Vás na týždňové ústranie na Záhorí v Sobotišti – Javorec.

PROGRAM: Prax Mahakalu a Lehur Drakmo (rozdelenie do blokov ešte upresníme)

Podmienky: Praxe Mahakalu sa môže zúčastniť každý, kto má zmocnenie.