Ňungne – pôstna prax 1000-rukého Čenreziga

Ňungne – pôstna prax 1000-rukého Čenreziga

Očistná prax 1000-rukého Čenreziga je meditácia o milujúcej láskavosti a súcite ku všetkým cítiacim bytostiam.

Rozvrh ústrania:

Sobota, nedeľa (8.-9. januára)

7.00 – 8:45 / 9:30 – 12.00 prvý blok
obed* (len prvý deň)
13.45 – 16.30 druhý blok
16.45 – 18.00 Mahákala, Sur
18.30 – 20:45 tretí blok

Pondelok (10. januára)

7.00 – 9.00 zakončenie praxe a prerušenie pôstu

Účasť na ústraní je bez poplatku, vaše dary sú vítané.
*obed: 5 Eur