Postupné štádiá meditácie na prázdnotu II

Postupné štádiá meditácie na prázdnotu II

Kurz teórie a praxe meditácie šamatha a vipašjána

O kurze

Postupné štádiá meditácie o prázdnote sú sériou meditačných cvičení o určitom aspekte Buddhovho učenia. Postupuje sa od prvého, pomerne kostrbatého bežného poznávania prázdnoty cez čoraz jemnejšie a precíznejšie štádiá, až kým sa nedospeje k úplnému a dokonalému poznaniu. Každé štádium tohto procesu pripravuje myseľ na štádium nasledujúce, pričom vďaka meditačnému procesu sú jednotlivé stupne v poznaní plne integrované.

Časový rozvrh

Sobota, nedeľa
9.30–12.00 prvé sedenie (učenie, meditácia)
obedná prestávka
14.00–16.30 druhé sedenie (učenie, meditácia)

Program celého kurzu

Prípravné cvičenia – šamatha
I. Dve pravdy (kurz už prebehol)
II. Štyri pripomenutia
Letné ústranie – prehĺbenie skúsenosti (august)

Hlavná prax – vipašjána
III. Štádium 1 – Šrávaka (10.-11.9.2022)
IV. Štádium 2 – Čittamátra
V. Štádium 3 – Svátantrika
VI. Štádium 4 – Prásangika, Mádhjamaka

Kurz II – Štyri pripomenutia

V druhom kurze sa zoznámime s buddhistickým konceptom štyoch pripomenutí. Sú to špeciálne cvičenia, ktoré nám pomôžu rozvinúť úsilie pre prax dharmy.
Prvé pripomenutie je kontemplácia o vzácnej ľudskej existencii. Máme veľké šťastie, že sme sa stretli s učením dharmy. Táto myšlienka nás motivuje nepremrhať svoj ľudský život, ale naopak, povzbudzuje nás kultivovať duchovnú prax. 
Druhé pripomenutie je rozpoznanie skutočnosti, že existuje veľa nepriaznivých podmienok, ktoré môžu náhle ukončiť náš život. To je kontemplácia o pominuteľnosti ľudského života. Toto nás nielen motivuje dharmu praktizovať, ale aj praktizovať ju rýchlo. 
Tretie pripomenutie sa týka príčiny a následku našich činov. To nás motivuje k tomu, aby sme prax dharmy založili na robení cnostných činov, a aby sme upustili od činov necnostných.
Štvrté pripomenutie sa zaoberá nedokonalosťou samsáry, čo nám pripomína konečný cieľ praktizovania dharmy, ktorým je oslobodenie seba a druhých od príčin a následkov existencie v samsáre.

Meditačná časť bude zameraná na kontempláciu štyroch pripomenutí a rozvíjanie bdelej pozornosti prostredníctvom rôznych techník meditácie pokojného spočívania (šamatha).

Cena

Odporúčaný dobrovoľný príspevok za víkend je 20€