Postupné štádiá meditácie na prázdnotu IV

Postupné štádiá meditácie na prázdnotu IV

Kurz teórie a praxe meditácie šamatha a vipašjána

O kurze

Postupné štádiá meditácie o prázdnote sú sériou meditačných cvičení o určitom aspekte Buddhovho učenia. Postupuje sa od prvého, pomerne kostrbatého bežného poznávania prázdnoty cez čoraz jemnejšie a precíznejšie štádiá, až kým sa nedospeje k úplnému a dokonalému poznaniu. Každé štádium tohto procesu pripravuje myseľ na štádium nasledujúce, pričom vďaka meditačnému procesu sú jednotlivé stupne v poznaní plne integrované.

Časový rozvrh

Sobota, nedeľa
10.00–12.00 prvé sedenie (učenie, meditácia)
obedná prestávka
14.00–16.00 druhé sedenie (učenie, meditácia)

Program celého kurzu

Prípravné cvičenia – šamatha
I. Dve pravdy (kurz už prebehol)
II. Štyri pripomenutia (kurz už prebehol)
Letné ústranie – prehĺbenie skúsenosti (kurz už prebehol)

Hlavná prax – vipašjána
III. Štádium 1 – Šrávaka
IV. Štádium 2 – Čittamátra
V. Štádium 3 – Svátantrika
VI. Štádium 4 – Prásangika, Mádhjamaka

Kurz IV – Štádium čittamátra

Čittamatra znamená „len myseľ“ alebo „prosto myseľ“. Podobne ako v štádiu šravaka, aj v štádiu čittamatra človek uvažuje o svojej mysli ako o prúde okamihov vedomia (vidžňána), pričom každý okamih má poznávaný a poznávajúci aspekt. Avšak zatiaľ čo v štádiu šravaka človek považuje za samozrejmosť svet „tam vonku“, za hranicami zmyslov, v štádiu čittamatra sa to spochybňuje. V skutočnosti neexistuje žiadny dôkaz, že by niekde existovala iná substancia, ako myseľ. Navyše sám Buddha učil: „Tri ríše existencie sú len mysľou.“

Cena

Odporúčaný dobrovoľný príspevok za víkend je 20€