Úvod do klasickej tibetčiny 3/3

Úvod do klasickej tibetčiny 3/3

Tretie pokračovanie kurzu základov klasického tibetského jazyka.

Rozvrh kurzu

piatok 18:00 – 20:00
sobota 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00
nedeľa 10:00 –12:00 / 14:00 –16:00

Lektor

Honza Dolenský – Lektor

Honza Dolenský, sa 20 rokov venuje praxi tibetského buddhizmu. Vyštudoval odbor „Tibetológia a náuka o buddhizme“ na Viedeňskej univerzite, kde i v súčasnosti vyučuje základy klasickej tibetčiny.Curriculum

V prvej časti sa naučíme čítať tibetské písmo Učen, ktoré sa v súčasnosti používa vo väčšine tibetských textoch, vrátane textov meditačných. Kurz sa tiež zameriava na pravidlá výslovnosti, pravidlá systému Wylieho transliterácie a možnosti fonetického prepisu.

Ďalším krokom bude úvod do gramatiky, v ktorom sa naučíme identifikovať a gramaticky rozlišovať jednotlívé slová a rôzne gramatické prípony. Táto znalosť umožňuje základné pochopenie akejkoľvek tibetskej vety.

V treťom kroku sa budeme venovať čítaniu a štúdiu vybraných meditačných textov, v ktorých sa zoznámime aj s terminológiou niektorých výrazov zo Sanskritu, ktoré sa bežne v buddhistických meditačných textoch vyskytujú.

Výuka bude prebiehať v českom jazyku.