Zmocnenie Amitábhu

Zmocnenie Amitábhu


Amitábha – Buddha nekonečného svetla

Prax Amitábhu sa spája s dlhovekosťou a hromadením zásluh, ktoré vedú k možnosti zrodenia v čistej ríši.

Ako súčasť ústrania praxe Amitábhu bude v tento deň udelené zmocnenie.

Čas: 14.30 hod.