Láma Rinčen

Láma Rinčen

Láma Rinčen

Láma Rinčen (Waldemar Zych) praktizuje dharmu od konca sedemdesiatych rokov. Veľa cestoval do západnej Európy a Ázie, aby študoval učenie a prax v budhistických centrách. V roku 1985 sa stal žiakom Ctihodného Tenga Rinpočheho a pod jeho vedením strávil štyri a pol roka v meditačných ústraniach. Bol mníchom desať rokov. Jeho ďalším hlavným učiteľom je Jeho Eminencia Sangye Nyenpa Rinpočhe. V Centre v Grabniku (poľská pobočka kláštora Benchen) ako i v ďalších centrách Kagjü v Poľsku a v ďalších krajinách láma Rinčen pravidelne vedie meditačné semináre a štúdie klasického textu. Je oprávnený vykonávať zmocnenia (tib. Wang) k vadžrajánovým praxiam.

Program

14.10. (štvrtok) Úvod do Vadžrajány 18:30 – 20:00
15.10. (piatok) Zmocnenie Mahákalu * 18:00 – 20:00
16.10. (sobota) Príbehy s Tengo Rinpočhem 10:30 – 12:00

* Podmienka pre prijatie zmocnenia Mahákalu: konzultácia s lámom Sangje