Zanechanie štyroch pripútaností – Do Tulku – ZRUŠENÉ

Zanechanie štyroch pripútaností – Do Tulku – ZRUŠENÉ

Rozvrh učenia

piatok 18:00 – 20:00
sobota, nedeľa 10:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00

Učenie

Toto úžasné učenie je považované za jednu z najctenejších inštrukcií Tibetu o tom, ako nasledovať esenciu mahajanového učenia Buddhu Šakyamuniho.

Sačhen Kunga Ňingpa

Tieto štyri riadky sú rôznym spôsobom začlenené do praxí všetkých línií tibetského buddhizmu. Keď Jamgon Kongtrul Lodro Thaye, jedne z najväčších nesektárskych majstrov Tibetu minulého storočia, písal známu “Pokladnicu ústnych inštrukcií”, bol tento text začlenený ako prvý v poradí. Toto učenie odovzdal Mandžušri Sačhen Kunga Ňingpovi a spôsob komunikácie je tu precízny, kompletný a vyhýba sa nadbytku slov. Učenie, ktoré je iba v štyroch riadkoch, je ucelené a pre praktikujúcich ľahko zapamätateľné. Tak, ako je to často u veľkých praktikujúcich, možno prijali stovky odlišných učení, ale pre svoju prax uprednostňujú krátke a priame inštrukcie. Pre nasledovníkov múdrosti, ktorí chcú predísť chybám na ceste k oslobodeniu, je nemožné dosiahnuť osvietenie a nadobudnúť múdrosť, pokiaľ je u neho alebo u nej prítomná jedna alebo všetky štyri pripútanosti. Netreba azda hovoriť, aké je veľmi dôležité, aby sme mali jasné pochopenie cesty a esencie našej praxe. Potreba týchto inštrukcií začne byť jasná po úprimnom vhľade do seba, a keď si položíme otázky:
– Čo som robil alebo robila doposiaľ?
– Kde môj život smeruje odtiaľ, kde sa práve nachádzam?
– Osvietenie síce môže byť mojou konečnou destináciou, ale čo sa odo mňa vyžaduje práve teraz?
– Kde na ceste sa nachádzam?

Do Tulku

Raktrul Rinpočhe (tiež známy ako Do Tulku) sa narodil v roku 1985 v južnej Indii. V 17 rokoch bol J. S. Sakja Trizinom rozpoznaný ako šiesty Raktrul Rinpočhe, tulku (t.j. rozpoznaná reinkarnácia) kláštora Sakya. Potom začal študovať na Inštitúte Dzongsara Khyentse Chöky Lodroa, kde absolvoval školenie budhistickej filozofie, praxe a debaty. Po jedenástich rokoch štúdia úspešne ukončil titulom „Acharya“. Rok pôsobil na Dzongsarovom inštitúte a v Mustangu sprevádzal ústrania mníchov.
Okrem toho dostal učenia, transmisie a zasvätenia od niektorých z najväčších majstrov našej doby, ako sú J. S. Dalajláma, J. S. Sakya Trizin, Khenchen Kunga Wangchuk, Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpočhe, Dagchen Rinpočhe, Luding Khenchen Rinpočhe a mnohých ďalších. Je prekladateľom projektu 84000 a je laickým učiteľom.