Ňine – prax 1000-rukého Čenreziga

Ňine – prax 1000-rukého Čenreziga

Ňine Saka Dawa – miliónový deň

Jednodňová očistná prax 1000-rukého Čenreziga je meditácia o milujúcej láskavosti a súcite ku všetkým bytostiam. V pondelok 17.6. je deň Saka Dawa. Je to sviatok narodenia Buddhu a miliónový deň, kedy sa všetky skutky znásobujú milión krát. Celý tento deň preto venujeme spočinutiu v cnosti.

Rozvrh ústrania:

8.00 – 12.00 prvý a druhý blok
obed
13.30 – 16.15 tretí blok
16.30 – 18.00 Mahákala, Sur

Registrácia

Účasť na ústraní je bez poplatku, vaše dary sú vítané. Prosíme registrujte sa tu: