Pôvod a prínos praxe Čhö – Karma Lhundup

Pôvod a prínos praxe Čhö – Karma Lhundup

Karma Lhundup Rinpočhe

Karma Lhundup Rinpočhe je ngakpa, čo znamená laický praktikujúci. Je z línie ňingma tibetského buddhizmu. Jeho učenia sú jednoduché, priame, vtipné a použiteľné v každodennom živote.

Zameriava sa na náuky Dudžom Tersar a dzogčhenové meditačné praxe. Tiež vykonáva rôzne starobylé tibetské rituály pre žujúcich i mŕtvych.


Čhö je Buddhistická prax odseknutia pripútanosti k vlastnej fyzickej forme. Karma Lhundup Rinpočhe, ktorý príde opäť na Slovensko, bude učiť o tom, ako prax vznikla a o jej význame a výhodách.

Program

sobota 15. júna
14.30 – 18.00 zmocnenia Mačik Tröma Nagmo Čhö od Dudžoma Lingpu
upozornenie: zmocnenia budú trvať aspoň 3 a 1/2 hodiny

nedeľa 16. júna
10.00 – 12.00 učenie o pôvode a význame praxe Čhö
14.30 – 16.30 učenie o krátkej praxi Čhö
poznámka: podmienka účasti na nedeľných učeniach je prijatie sobotných zmocnení

Vstupenky

Cena za víkendový program je 25€ (zľavnené vstupné 15€ pre študentov a dôchodcov)